Surah Al-Buruj

સૂરહ અલ-બુરૂજ

આયત : ૨ | રૂકૂ : ૧

સૂરહ અલ-બુરૂજ (૮)

બુરૂજ (તારાનું પ્રગટ થવું)

સૂરહ અલ-બુરૂજ મક્કામાં નાઝીલ થઇ (ઉતરી) હતી. આ સૂરહ માં બાવીસ (૨) આયતો અને એક (૧) રૂકૂઅ છે.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

શરૂ અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ (1)

(૧) બુરૂજોવાળા આકાશના સોગંદ !


وَ الْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ (2)

(૨) વાયદો કરવામાં આવેલ દિવસના સોગંદ


وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ؕ (3)

(૩) હાજર થવાવાળાઓ અને હાજર કરેલાઓના સોગંદ.


قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ (4)

(૪) કે ખાઈવાળા માર્યા ગયા.


النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ (5)

(૫) તે એક આગ હતી ઈંધણવાળી.


اِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُوْدٌ ۙ (6)

(૬) જ્યારે કે તે લોકો તેની (આગની) આસપાસ બેઠા હતા.


وَّ هُمْ عَلٰى مَا یَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ شُهُوْدٌ ؕ (7)

(૭) અને મુસલમાનો સાથે જે કંઈ કરી રહ્યા હતા તેને પોતાના સામે જોઈ રહ્યા હતા.


وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ یُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ۙ (8)

(૮) તે લોકો મુસલમાનોથી કોઈ બીજા ગુનાહનો બદલો લેતા ન હતા, સિવાય એના કે તેઓ જોરાવર અને પ્રશંસાના પાત્ર અલ્લાહની તાકાત પર ઈમાન લાવ્યા હતા.


الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ؕ (9)

(૯) જેના માટે આકાશો અને ધરતીનું રાજય છે અને અલ્લાહ (તઆલા) દરેક વસ્તુ જોઈ રહ્યો છે.


اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ ؕ (10)

(૧૦) બેશક જે લોકોએ મુસલમાન પુરૂષો અને સ્રીઓને સતાવ્યા, પછી માફી પણ ન માંગી, તેમના માટે જહન્નમનો અઝાબ છે અને બળવાની સજા છે.


اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ { ؕ ٥} ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِیْرُ ؕ (11)

(૧૧) બેશક ઈમાન લાવનારાઓ માટે અને નેક કામ કરનારાઓ માટે એવા બાગ છે જેની નીચે ઠંડા પાણીની) નહેરો વહેતી હશે, આ છે મહાન સફળતા.


اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیْدٌ ؕ (12)

(૧૨) બેશક તમારા રબની પકડ ખૂબ જ સખત છે.


اِنَّهٗ هُوَ یُبْدِئُ وَ یُعِیْدُ ۚ (13)

(૧૩) તે જ પહેલીવાર પેદા કરે છે અને તે જ ફરીવાર પેદા કરશે.


وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۙ (14)

(૧૪) તે મોટો માફ કરવાવાળો અને ખૂબ જ મોહબ્બત કરવાવાળો છે.


ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیْدُ ۙ (15)

(૧૫) અર્શનો માલિક છે.


فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ ؕ (16)

(૧૬) જે ચાહે તે કરી નાખનાર છે.


هَلْ اَتٰىكَ حَدِیْثُ الْجُنُوْدِ ۙ (17)

(૧૭) તમને લશ્કરોની ખબર પણ મળી છે ?


فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ؕ (18)

(૧૮) એટલે કે ફિરઔન અને સમૂદના ?


بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ تَكْذِیْبٍ ۙ (19)

(૧૯) (કંઈ નહિં) પરંતુ કાફિરો તો જૂઠાડવામાં પડ્યા છે.


وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِیْطٌ ۚ (20)

(૨૦) અને અલ્લાહ (તઆલા) એ પણ તેમને દરેક બાજુએથી ઘેરી રાખ્યા છે.


بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِیْدٌ ۙ (21)

(૨૧) પરંતુ આ કુરઆન ખૂબ જ મહિમાવાળુ છે.


فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۧ (22)

(૨૨) સુરક્ષિત કિતાબમાં લખાયેલું છે. (ع-)