Surah Al-Waqi'ah

સૂરહ અલ-વાકિઅહ

રૂકૂ :

આયત ૩૯ થી ૭૪

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ ۙ (39)

(૩૯) (બહુ જ) મોટો સમૂહ છે આગળનાઓમાંથી.


وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ ؕ (40)

(૪૦) અને (બહુ જ) મોટો સમુહ છે પાછળનાઓમાંથી.


وَ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ { ۙ ٥} مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ؕ (41)

(૪૧) અને ડાબી બાજુવાળા શું છે ? ડાબી બાજુવાળા.


فِیْ سَمُوْمٍ وَّ حَمِیْمٍ ۙ (42)

(૪૨) ગરમ હવા અને ગરમ પાણીમાં (હશે).


وَّ ظِلٍّ مِّنْ یَّحْمُوْمٍ ۙ (43)

(૪૩) તથા કાળા-ધુમાડાના છાયડામાં.


لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِیْمٍ (44)

(૪૪) જે ન ઠંડી હશે, ન લાભદાયક.


اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِیْنَ ۚۖ (45)

(૪૫) બેશક આ લોકો આનાથી પહેલા બહુ જ ખુશહાલીમાં રહ્યા હતા.


وَ كَانُوْا یُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِیْمِ ۚ (46)

(૪૬) અને મોટા ગુનાહોનો આગ્રહ કરતા હતા.


وَ كَانُوْا یَقُوْلُوْنَ { ۙ ٥} اَئِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ (47)

(૪૭) અને કહેતા કે શું જયારે અમે મરી જઈશુ અને માટી તથા હાડકા થઈ જઈશું, ત્યારે શું અમને ફરીથી જીવતા કરીને ઊભા કરવામાં આવશે ?


اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ (48)

(૪૮) અને શું અમારા બાપ-દાદાઓને પણ ?


قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِیْنَ وَ الْاٰخِرِیْنَ ۙ (49)

(૪૯) (તમે) કહી દો બેશક બધા જ આગળના અને પાછળના.


لَمَجْمُوْعُوْنَ { ۙ ٥} اِلٰى مِیْقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (50)

(૫૦) જરૂર ભેગા કરવામાં આવશે એક નિર્ધારીત દિવસના સમયે.


ثُمَّ اِنَّكُمْ اَیُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۙ (51)

(૫૧) પછી તમે ભટકેલા લોકો અને જૂઠાડનારાઓ.


لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۙ (52)

(૫૨) ચોક્કસ તમે ખાવાવાળા છો ઝકકૂમના ઝાડમાંથી.


فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۚ (53)

(૫૩) અને તેનાથી જ પેટ ભરનારા છો.


فَشٰرِبُوْنَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیْمِ ۚ (54)

(૫૪) પછી તેના ઉપર ગરમ ઊકળતું પાણી પીવાવાળા છો.


فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِیْمِ ؕ (55)

(૫૫) પછી પીવાવાળા પણ તરસ્યા ઊંટોની જેમ.


هٰذَا نُزُلُهُمْ یَوْمَ الدِّیْنِ ؕ (56)

(૫૬) કયામતના દિવસે આ જ તેમની મહેમાની હશે.


نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ (57)

(૫૭) અમે જ તમને બધાને પેદા કર્યા છે, પછી તમે કેમ નથી માનતા ?


اَفَرَءَیْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ؕ (58)

(૫૮) સારૂ એ તો બતાવો કે જે વિર્ય તમે ટપકાવો છો.


ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ (59)

(૫૯) તો શું તેનાથી (મનુષ્ય) તમે બનાવો છો કે સર્જન કરનાર અમે જ છીએ ?


نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِیْنَ ۙ (60)

(૬૦) અમે જ તમારામાં મોતને મુકદર કરી દીધી છે અને અમે તેનાથી હારવાવાળા નથી.


عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (61)

(૬૧) કે તમારી જગ્યાએ તમારા જેવા બીજા પેદા કરી દઈએ અને તમને નવા રૂપમાં (તે દુનિયામાં) પેદા કરીએ જેનાથી તમે (હંમેશા) અજાણ છો.


وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ (62)

(૬૨) અને તમને સારી રીતે (ચોક્કસ રૂપે) પહેલા જન્મ વિશેનું જ્ઞાન પણ છે, તો પછી નસીહત કેમ નથી પ્રાપ્ત કરતા ?


اَفَرَءَیْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ؕ (63)

(૬૩) સારૂ તો પછી એ પણ બતાવો કે જે કંઈ તમે વાવો છો.


ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ (64)

(૬૪) તેને તમે જ ઊગાડો છો અથવા અમે ઊગાડનારા છીએ ?


لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ (65)

(૬૫) જો અમે ઈચ્છીએ તો તેને ચૂરે-ચૂરા કરી નાંખીએ, અને તમે આશ્ચર્ય સાથે વાતો બનાવતા જ રહી જાઓ.


اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۙ (66)

(૬૬) કે અમારા પર તો દંડ (સજા)થઈ ગયો.


بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ (67)

(૬૭) પરંતુ અમે તો પૂરી રીતે વંચિત જ રહી ગયા.


اَفَرَءَیْتُمُ الْمَآءَ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ ؕ (68)

(૬૮) સારૂ એ તો બતાવો જે પાણી તમે પીવો છો.


ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ (69)

(૬૯) તેને વાદળોમાંથી તમે જ વરસાવ્યું છે કે અમે એને વરસાવીએ છીએ ?


لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ (70)

(૭૦) જો અમારી ઈચ્છા થાય તો અમે તેને કડવું કરી દઈએ પછી તમે અમારો આભાર કેમ નથી માનતા ?


اَفَرَءَیْتُمُ النَّارَ الَّتِیْ تُوْرُوْنَ ؕ (71)

(૭૧) સારૂ એ પણ બતાવો જે આગ તમે સળગાવો છો.


ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ (72)

(૭૨) શું તેના ઝાડ તમે પેદા કર્યા છે અથવા અમે તેને પેદા કરનારા છીએ ?


نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِیْنَ ۚ (73)

(૭૩) અમે તેને નસીહત પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન અને મુસાફરો માટે ફાયદાની વસ્તુ બનાવી છે.


فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیْمِ ۧ (74)

(૭૪) તો પોતાના મહાન રબના નામની તસ્બીહ કર્યા કરો.(ع-)